Quản lý sản xuất là gì? các phương pháp quản lý sản xuất hay nhất hiện nay
Tối ưu hóa quản lý sản xuất là điều quan trọng đối với các nhà sản xuất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét nó là gì, tại sao nó lại quan trọng và các khuyến nghị về cách thực hiện tốt điều đó.

Tối ưu hóa quản lý sn xuất là điều quan trọng đối với các nhà sn xuất. Cách một công ty qun lý các hoạt động sn xuất có thể quyết định sự thành công hay thất bi ca doanh nghiệp.

Qun lý sn xuất là gì?

Qun lý sn xuất là quá trình qun lý việc chuyển đổi các yếu tố đầu vào sn xuất (nguyên vật liệu, nhân lực và vốn) thành đầu ra sn xuất (hàng hóa mà một công ty sn xuất). Nó là một phần không thể thiếu ca qun lý kinh doanh tổng thể và bao gồm việc giám sát cviệc lập kế hoạch cũng như thực hiện quá trình sn xuất. Do đó, quản lý sn xuất liên quan đến việc qun lý nguyên vật liệu và hàng tồn kho, cũng như tuân thủ các thông số kthuật thiết kế, sử dng thiết b, hiệu suất và lao động để thực hiện chiến lược sn xuất ca công ty.

Vai trò ca qun lý sn xuất là gii quyết hài hòa tất ccác khía cnh chyếu liên quan đến sn xuất hay còn được gi là 5 Ms ca sn xuất, bao gồm:

1) Con người (lực lượng lao động và lao động)
2) Máy móc (thiết b)
3) Phương pháp (quy trình sản xuất)
4) Vật liệu (nguyên liệu thô, linh kiện và / hoặc các tổ hợp con) 5) Tiền (tài chính và sử dng tài sn). 

Các loi hình sn xuất bn cần biết

Tất ccác loi hình sn xuất này đều có rủi ro riêng liên quan đến cung và cầu. Sn xuất quá nhiều và thị trường sbtràn ngập dẫn đến gim giá và lợi nhuận. Sn xuất quá ít và khách hàng sẽ đi nơi khác và có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng bị mất. Kiểm soát chất lượng cũng là một khía cnh quan trng ca bất kquy trình sn xuất nào nhằm bo vệ hình nh của thương hiệu và sn phẩm ca bn.

Một doanh nghiệp sn xuất thành công đòi hi sự kết hợp tốt giữa qun lý bán hàng, qun lý kho, kiểm soát chất lượng và chi phí sn xuất.

Có ba loi quy trình sn xuất: Đặt hàng lưu kho (MTS), Đặt hàng theo đơn đặt hàng (MTO) và Chuyển sang lắp ráp (MTA). Ba loi sn xuất này hoạt động như sau:

1. Sn xuất lưu kho (MTS)
Trong hệ thống này, một nhà máy sn xuất hàng hóa được giữ trong kho ti các cửa hàng và phòng trưng bày. Điều này có nghĩa là thị trường cho hàng hóa cần được dự đoán để các mặt hàng có thể được sn xuất trước sẵn sàng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, sn xuất quá nhiều có thể có nghĩa là lượng hàng dư thừa cần phi bán bị lỗ trong khi sn xuất quá ít có thể khiến thị trường bị bỏ sót và chi phí không được bù đắp bằng việc bán hàng.

2. Sn xuất theo đơn đặt hàng (MTO)
Phương thức thực hiện theo đơn đặt hàng cho phép nhà sn xuất đợi cho đến khi nhận được đơn đặt hàng trước khi bắt đầu sn xuất. Điều này giúp cho việc qun lý hàng tồn kho và phứng với nhu cầu thị trường trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, khách hàng sẽ cần phđợi sn phẩm ca họ được sn xuất và nhà sn xuất sẽ cần một lượng đơn đặt hàng ổn định để giữ cho nhà máy hoạt động và có lãi.

3. Đặt hàng lắp ráp (MTA)
Phương pháp này tương tự như đặt hàng lưu kho, ngoi trừ nhà máy sẽ sn xuất các bộ phận linh kiện để đón đầu đơn đặt hàng lắp ráp. Điều này có nghĩa là nhà sn xuất sẵn sàng đáp ứng các đơn đặt hàng ca khách hàng khi có yêu cầu, nhưng có thể để li cho nhà sn xuất một kho các bộ phận không mong muốn nếu không có nhu cầu. 

Các Mô hình sn xuất và ví dụ thực tế

Sn xuất lặp đi lặp li
Đây là dây chuyền sn xuất / lắp ráp 24/7, được thực hiện với việc sử dng tự động hóa quy trình sn xuất như băng tải và rô bốt. 

Sn xuất rời rc
Điều này cũng phụ thuộc vào dây chuyền sn xuất. Tuy nhiên, các sn phẩm được sn xuất bởi nhà sn xuất rất đa dạng, đòi hỏi dây chuyền phải được thiết lập và thay đổi, tùy thuộc vào sn phẩm được sn xuất.


Xưởng sn xuất việc làm
Sử dụng các phân xưởng và các khu vực sn xuất riêng biệt để to ra các sn phẩm đặt làm riêng. 

Ví d, cửa hàng A Bakery sn xuất bánh quy mỗi ngày cho những khách hàng có nhu cầu. Để sn xuất một sn phẩm khác, tức là bánh nướng xốp theo yêu cầu ca khách hàng, dây chuyền sn xuất tương tự đang được sử dng sau khi cấu hình li máy móc.
Tương tự, Tailor cũng may quần áo dựa trên yêu cầu ca khách hàng và tổng số lượng đơn hàng của khách hàng. Khâu, Thiết kế dành riêng cho khách hàng dựa trên các phép đo riêng. Quần áo được may đáp ứng số lượng đặt theo yêu cầu ca từng khách hàng nên không sn xuất hàng lot.

Sn xuất hàng lot

Điều này bao gồm sn xuất các thành phần tiêu chuẩn hóa ca một sn phẩm với số lượng lớn hoặc quy mô lớn. Tính kinh tế về quy mô có thể đạt được thông qua các hệ thống sn xuất hàng lot do khối lượng sn phẩm đầu ra lớn.
Các sn phẩm đồng phc và chất lượng cao được sn xuất theo quy trình cơ giới hóa và tiêu chuẩn hóa.

Ví d, sn xuất phtùng ca một chiếc xe cthể được sn xuất hàng lot.

Một ví dkhác có thể kể đến Coca-Colalà một công ty đóng chai hoạt động trên phương pháp sản xuất hàng lot theo hệ thống sn xuất liên tc. Các sn phẩm được tự động hóa và tiêu chuẩn hóa cao và sn xuất với số lượng lớn.
Quy trình sn xuất ca Coca-Cola bao gồm việc chuyển các bộ phận phhoặc cm phtừ công đoạn sn xuất này sang công đoạn khác thông qua một quy trình hoặc quy trình liên tc. Sn phẩm được bổ sung ở mỗi giai đoạn sn xuất hàng loạt. Phương pháp sản xuất hàng loạt này đang được Coca-Cola sử dng là do sự đa dạng ca các sn phẩm của công ty đang được phân phối theo đơn đặt hàng số lượng lớn. Công ty có nhiều loi sn phẩm khác nhau trong phm vi phân phối của mình như Diet Coke, Coke, Nước ngọt có hương vị, Nước đóng chai, v.v. Vì vậy, việc sn xuất một lot các sn phẩm như vậy có thể đạt được hiệu qutốt nhất thông qua sn xuất hàng lot và sn xuất liên tc.
 

Sn xuất liên tc (quy trình/dây chuyền)

Quy trình này xử lý các nguyên liệu thô như đường, giấy, khí, chất lng, bột hoặc bùn, bao gồm các lĩnh vực như khai thác mỏ, nơi sản phẩm có thể có nhiều hạt hơn.

Máy móc cho các mục đích đặc biệt được sử dụng để sản xuất các sản phẩm tiêu chuẩn hóa với số lượng lớn. Các tổ chức sử dụng hệ thống sản xuất này, liên tục sản xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau bằng một chuỗi các quy trình được kết nối. Nó có thể hoạt động theo quy trình được định nghĩa là một quy trình quản lý sản xuất bao gồm bất kỳ quy trình công việc nào ở trên. 

san-xuat-lien-tuc
Sản xuất liên tục

Sản xuất liên tục có trong hệ thống sản xuất này do tính đồng nhất và tiêu chuẩn hóa trong trình tự hoạt động. Ngoài ra, máy móc đang được sử dụng trong quá trình sản xuất được tự động hóa và có độ tinh vi cao. Quá trình sản xuất được sử dụng trong khi chế biến một số nguyên liệu nhất định với số lượng lớn.

Thông thường, quy trình của hệ thống này bao gồm việc lấy đầu ra (thành phẩm hoặc dịch vụ) của một quá trình làm đầu vào (nguyên liệu) của quá trình tiếp theo cho đến khi kết thúc quá trình sản xuất hoặc sản xuất. Ngoài ra, trong hầu hết các ngành công nghiệp, một nguyên liệu thô chính duy nhất được sử dụng trong quá trình biến đổi để tạo ra các sản phẩm khác nhau ở các mức độ sản xuất hoặc vận hành khác nhau.

Ví dụ, Sản xuất giấy được coi là một quá trình phức tạp và bao gồm các quy trình và máy móc khác nhau để chuyển các bản ghi thành các sản phẩm hoàn chỉnh, tức là giấy. Ngành công nghiệp này áp dụng một hệ thống sản xuất sản xuất liên tục để có thể sản xuất một số lượng lớn các sản phẩm tiêu chuẩn hóa. Quy trình quản lý sản xuất liên tục trong sản xuất giấy bao gồm các bước khác nhau. Nó bắt đầu với việc đưa các khúc gỗ vào máy để loại bỏ vỏ cây và tiếp tục nghiền thành dăm gỗ. Một giải pháp đặc biệt là có thể nấu vụn gỗ và dung dịch này được đặt trong một ống dẫn lớn được gọi là bể phân hủy. Thiết kế của bể phân hủy được thực hiện ở dạng sao cho nó có thể xử lý khối lượng lớn và chạy ở dạng liên tục. Thông qua quá trình vận hành này, dăm gỗ được biến thành bột giấy một cách hiệu quả. Bước tiếp theo liên quan đến việc bơm bột giấy vào các máy tự động và di chuyển nó bằng các con lăn để ép và sấy khô. 

Quy trình quản lý sản phẩm và các Mẹo quản lý hiệu quả

Chu trình quản lý sản phẩm có thể khác nhau, tùy thuộc vào dự án bạn đang thực hiện. Nói chung, nó có thể được chia thành các bước sau: tìm nguồn cung ứng ý tưởng, sàng lọc ý tưởng, nghiên cứu thị trường và người dùng, phát triển chiến lược, tạo sản phẩm, thử nghiệm & thu thập phản hồi, cải tiến sản phẩm.


Quy trình qun lý sn phẩm

Bước 1 - Tìm nguồn cung ứng ý tưởng

Chúng tôi biết việc viết ngay sau khi bn ny ra một ý tưởng tuyệt vời có thể hấp dẫn như thế nào. Điều khó khăn ở đây là ý tưởng này có thể đã được thực hiện. Là một chcông ty khởi nghiệp, bạn nên đầu tư thời gian cho việc hình thành ý tưởng trước. Nó sgiúp bn lc tất cả các ý tưởng cơ bản và đưa ra các gii pháp không tầm thường nhất. Đây là 2 cách bạn có thể làm điều đó một cách hiệu qu:

Nghiên cứu. Tìm kiếm các xu hướng, các ngành đang phát triển, các sn phẩm được đầu tư cao - thu thập tất cthông tin này tuy mất thời gian nhưng rất đáng giá. Nó cung cấp cho bn một bức tranh toàn cảnh hơn về thị trường và tiết kiệm thời gian sau này.

Động não. Đó là một quá trình to ra tất cnhững ý tưởng có thể có trong đầu bạn. Để tổ chức nó một cách chính xác, bn cần to ra một bầu không khí cởi mở, loi trừ những lời chtrích và cuối cùng nhưng không kém phần quan trng, tập hợp một đội đa dạng. Kết hợp mọi người từ các lĩnh vực chuyên môn khác nhau và có nguồn gốc khác nhau là ý tưởng tốt nhất vì nó thúc đẩy sự đổi mới. Nhóm đa dạng được gọi là đa chức năng.

Bước 2 - Sàng lọc ý tưởng

Với danh sách các ý tưởng trong tay, đã đến lúc xác định các thông số kthuật. Đầu tiên, chọn 3 ý tưởng hàng đầu mà bn và nhóm ca bạn đã quyết định phát triển. Sau đó, bạn có thể sử dng phân tích SWOT. Nó giúp lc những ý tưởng trông hấp dẫn nhưng không thể tiếp cận được và chchn những ý tưởng mnh mvà thực tế nhất.

Điểm chính của giai đoạn này ca quy trình qun lý sn phẩm là kiểm tra tính khthi của ý tưởng. Không có ý nghĩa gì khi bắt tay vào một ý tưởng mà bn không thể xây dựng.

Mo qun lý sn phẩm:

Ngay cả ở giai đoạn đầu này, hãy cố gắng mô tả ý tưởng ca bn bằng một câu rõ ràng và trlời các câu hi sau:

  Tôi cố gắng gii quyết vấn đề gì?

  Làm thế nào để tôi hiểu nó thành công?

  Tôi muốn mọi người nói về ý tưởng của mình như thế nào?

Bước 3 - Nghiên cứu thị trường & Nghiên cứu người dùng

CBInsights phát hiện ra rằng lý do đầu tiên dẫn đến thất bại của các công ty khởi nghiệp là do không có nhu cầu thị trường. Khám phá những người hiện có trên thị trường và tìm ra khoảng trắng là các bước quản lý sản phẩm quan trọng nhất mà bạn cần xem xét.

Đây là những gì nghiên cứu thị trường bao gồm:

  Đánh giá quy mô ca thị trường mc tiêu

  Khám phá các đối thcnh tranh

  Tìm ra điểm yếu của đối thcnh tranh

  Tìm kiếm phm vi ci tiến

Điểm thứ hai bn cần tập trung là nghiên cứu người dùng. Gặp gỡ trực tiếp khách hàng tương lai của bạn là điều bắt buộc. Thực hiện các cuộc phng vấn, kho sát hoặc các nhóm tập trung, v.v. tất cả những điều này phải được thực hiệở đây. Nếu bạn đã thực hiện đúng giai đoạn phng vấn, đầu ra là Proto Persona. Mặc dù Proto Persona ca bn có thể bao gồm nhiều đặc điểm khác nhau, nhưng có 2 thành phần chính:

  Nhu cầu của người dùng

  Mong muốn của người dùng

Hành động sau đây là xây dựng Bản đồ hành trình ca khách hàng - một câu chuyện trực quan về các tương tác của khách hàng với sn phẩm ca bn.

Tại bước này, bạn đã thu thập được rất nhiều thông tin có giá tr. Bn có thể sử dụng Lean Canvas để cấu trúc và giữ nó ở một nơi.

Bước 4 - Phát triển chiến lược

Xin chúc mừng, bn chcòn một bước nữa là xây dựng được sn phẩm. Nhưng không cần phi vội vàng. To chiến lược phát triển sn phẩm là một bài kiểm tra lập kế hoch tốt cho Giám đốc sn phẩm. Trong khi nghiên cứu thị trường và phát triển khách hàng định hình tầm nhìn ca sn phẩm, chiến lược xác định các bước bạn định thực hiện để đáp ứng tầm nhìn sn phẩm ca bn theo thời gian.

Cách tốt nhất để chia chiến lược sn phẩm thành các bước thực hiện là một lộ trình sn phẩm. Dưới đây là 5 điểm mà lộ trình sn phẩm phi bao gồm:

  Mc tiêu và mc tiêu kinh doanh

  Khu vực sn phẩm

  Các tính năng của một sn phẩm

  Các chsố hiệu suất chính (KPI)

  Thứ tự ưu tiên

Bước 5 - To sn phẩm

Không cần thiết phi tung ra sn phẩm ngay như mưa - hãy coi nó như một câu thần chú trong tất ccác quy trình qun lý sn phẩm. Trước hết, hoàn ho không có hiệu quả tương đương. Thứ hai, những thất bi nhlà có thể bào chữa nếu bn có một ý tưởng khởi nghiệp làm gián đoạn ngành.

Vì vậy, ở giai đoạn to ra sn phẩm, tốt hơn hết bn nên tập trung vào giá tr. Triển khai các tính năng giải quyết những khó khăn của khách hàng hoặc cho phép khách hàng tương tác cao hơn và cắt bphần còn li, ít nhất là ở giai đoạn này. Một trang đích hoặc một ứng dụng đơn giản có thể đủ để kiểm tra giá trvà xem phn ứng đầu tiên đối với gii pháp. Hãy thoi mái chuyển sang đường cong tiếp theo với sn phẩm khả thi tối thiểu (MVP) và đảm bo nó phc vụ mục đích của mình.

Bước 6 - Kiểm tra & Thu thập phn hồi

Khi MVP được phát hành, đã đến lúc thiết lập cơ chế thu thập phn hồi. Trước tiên, hãy kiểm tra cách người dùng tương tác với sn phẩm ca bn, nắm bắt phn hồi, tìm những ci tiến có thể có. Sau đó, thông báo các yêu cầu ca sn phẩm cho nhóm, thực hiện các thay đổi và thử nghiệm. Bn nên tri qua chu trình này trong toàn bộ quá trình phát triển sn phẩm.

Lưu ý việc thu thập thông tin phn hồi có thể song song với quá trình phát triển. Bạn không nên đợi cho đến khi triển khai.

Cung cấp cho người dùng sn phẩm ca bn -> Kiểm tra cách họ tương tác -> Ghi li phn hồi -> Tìm các ci tiến có thể có -> Thực hiện các thay đổi -> Cung cấp cho người dùng sn phẩm ca bn.

Báo cáo PM Insights cho thấy 60% giám đốc sản phẩm nói rằng những ý tưởng tốt nhất của họ đến trực tiếp từ khách hàng. Phản hồi được thu thập tốt cũng quan trọng như một dòng mã.

Mo qun lý sn phẩm:

  Trước khi thu thập phn hồi, hãy quay li githuyết ca bạn và định hình mc tiêu phng vấn;

  To câu hỏi để xác thực githuyết ca bn;

  Thêm câu hi làm rõ;

  To dòng bng câu hi;

  Kiểm tra xem dòng chy này có rõ ràng và dễ hiểu không;

  Đảm bo rằng bạn và người trlời ca bạn đang ở trong vùng thoi mái;

Bước 7 - Ci tiến sn phẩm liên tc

Ở giai đon này, mi thứ đang đến để duy trì hoạt động kinh doanh ca bn. Trng tâm li chuyển sang tối ưu hóa và hiệu qu. Cố gắng nghĩ ra những cách khả thi để mở rộng quy mô, ci tiến hoạt động, duy trì kết quả kinh doanh đồng thời gim thiểu chi phí và tối ưu hóa hiệu qu.

Điều quan trng cần nhớ là phát triển sn phẩm không phi là một quá trình tuyến tính, bn cần phi luôn linh hot và trau dồi khả năng phục hồi ca cbn thân và nhóm.

Mo qun lý sn phẩm:

Hãy biến những khách hàng hàng đầu ca bn trở thành nguồn ci tiến đầu tiên. Từ kinh nghiệm ca mình, chúng tôi nhận ra rằng những người thấy sn phẩm ca bn hữu ích là những nhà tư vấn và phê bình tốt nhất. Điều tốt nhất bn có thể làm là để hcó những vai trò này.

Chúng tôi to cộng đồng gồm những người dùng hàng đầu của mình và thường xuyên nhận được phn hồi từ h. Vì vậy, khách hàng ca chúng tôi trở thành những người đóng góp vào quá trình phát triển sn phẩm.

Bí quyết hay nhất trong Hoạt động sn xuất

Các nhà sn xuất thành công, có tư duy cầu tiến áp dng các cách tiếp cậtương tự trong hoạt động ca h. Họ sử dng tự động hóa một cách khôn ngoan. Họ đưa ra quyết định dựa trên các chỉ số và thông tin tài chính, và họ luôn theo dõi các KPI chính.

Các phương pháp hay nhất mà các nhà sn xuấhàng đầu tuân theo bao gồm:


Thu thập dữ liệu tốt về những gì đang xảy ra trên sàn nhà máy
Bn có thể không tự động hóa hoàn toàn bởi thiết bị cũ hơn, nhưng bạn có thể sử dng các công cụ như cảm biến và RFID để bắt đầu thu thập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm Ứng dụng của RFID trong quản lý kho thông minh

Chuẩn hóa các quy trình ca h, bao gồm cả cách họ theo dõi KPI
Đo điểm chuẩn các quy trình nội bộ có thể giúp người qun lý tìm ra cách các bộ phận khác hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tương tự. Họ có thể sử dng thông tin này để làm cho các hoạt động sn xuất hiện ti hiệu quả hơn.

Đưa ra quyết định sn xuất dựa trên các chỉ số và dữ liệu tài chính mà họ liên tc theo dõi trong thời gian thực
Phân tích và hành động dựa trên thông tin thời gian thực dẫn đến các quyếđịnh giúp các hoạt động vận hành trơn tru hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Sử dng Hệ thống qun lý sn xuất thông minh
Các hệ thống này sử dng một lot dữ liệu sn xuất và dữ liệu khác ca công ty bạn để phân tích cách các quy trình của nó đang hoạt động. Họ sử dng dữ liệu này để đánh giá cách máy móc và con người đang hoạt động và thực hiệcác điều chnh khi cần thiết.

Tìm hiểu thêm về Hệ thống điều hành sản xuất thông minh giúp kiểm soát quá trình sản xuất hàng hoá từ Nguyên liệu thô đến thành phẩm; Số hoá các quy trình sản xuất; Tích hợp với Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để cải thiện hiệu quả về chi phí, chất lượng cao và tiết kiệm tài nguyên;  khả năng hiển thị hoạt động theo thời gian thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm dựa trên giải pháp IoT.

Sử dụng quy trình sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing
Sản xuất tinh gọn là một phương pháp luận tập trung vào việc giảm thiểu lãng phí trong các hệ thống sản xuất đồng thời tối đa hóa năng suất. Lãng phí được coi là bất cứ thứ gì mà khách hàng không tin rằng sẽ làm tăng thêm giá trị và không sẵn sàng trả tiền. Mục tiêu của Lean là không lãng phí công sức hoặc hàng tồn kho.

Tìm hiểu ngay Sản xuất tinh gọn: làm thế nào để tinh gọn?

Quan-ly-san-xuatQuản lý sản xuất

Lợi ích của Qun lý sn xuất

Qun lý sn xuất hiệu qulà rất quan trọng trong môi trường sn xuất ngày nay. Nếu không có nó, các hoạt động không thể đạt được các cam kết hoặc mc tiêu lợi nhuận. Nhưng với qun lý sn xuất hợp lý, các công ty có thể nhận ra một số lợi ích bất kể quy mô ca h. Những lợi ích này bao gồm:


Lợi ích qun lý sn xuất

Chất lượng tốt hơn

Sn phẩm được sn xuất trên thiết bị được bo trì tốt, với lao động được đào tạo và đo lường scho ra thành phẩm chất lượng cao hơn. Điều này đòi hỏi sự cân bằng giữa tất ccác biến này và các biến khác để giúp các nhà qun lý, giám sát, kthuật viên và người vận hành phát hiện ra các khiếm khuyết trước khi chúng xy ra.

Chi phí vận hành thấp hơn

Bất kể phương pháp tính chi phí nào, việc hgiá thành luôn là vấn đề cao trong suy nghĩ của các nhà qun lý. Các kthuật và hệ thống qun lý sn xuất hiệu qulàm gim các chi phí này bằng cách cung cấp các cơ chế và phương pháp luận để xác định, phân tích và thay đổi các quy trình nhằm đưa ra phương pháp sn xuất hiệu quvề chi phí nhất có thể. Bằng cách áp dng các kthuật này cho tất ccác biến, chi phí được giảm tích lũy trên diện rộng. 
Tìm hiểu thêm Hệ thống ERP của Vinamilk -Bước đệm cho sự đột phá


Ra Quyết định Tốt hơn

Một hệ thống qun lý sn xuất hợp lý kết hợp việc sử dng dữ liệu để giúp các nhà quản lý đánh giá tiến độ ca nhà máy. Điều này bao gồm những thứ như đầu ra của người vận hành, hiệu suất và hiệu quca thiết bị, phương pháp giám sát chất lượng và những thứ khác. Với những công cnày, các nhà qun lý có thể xác định các phương sai có thể ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian sn xuất và các khuyết tật và chủ động gii quyết chúng.

Mức chất thi thấp hơn 

Chất thải là mối nguy hiểm trong bất kỳ hoạt động nào. Nhưng quản lý sản xuất hiệu quả cho phép xây dựng và triển khai các quy trình giảm thiểu lãng phí đến mức thấp nhất có thể. Nếu không có nó, chất lượng loại bỏ, phế liệu và chế biến quá mức sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giảm lợi nhuận. Nhưng lãng phí không chỉ là những lời từ chối vật lý. Rác thải cũng có thể bao gồm sự di chuyển dư thừa hoặc không cần thiết của người vận hành và việc vận chuyển WIP lặp đi lặp lại. Quản lý sản xuất cũng dựa vào các nguyên tắc làm giảm các loại chất thải này.

Các câu hỏi thường gặp khác (FAQs)

Sự khác nhau giữa quản lý sản xuất và quản lý hoạt động là gì?

Qun lý sn xuất: Giám sát và qun lý việc sn xuất các sn phẩm. 

Qun lý hoạt động: Các dch vụ được cung cấp cho khách hàng và công việc cần được thực hiện để kết thúc quá trình sn xuất. 

Các chức năng của quản lý sản xuất là gì?

Lựa chọn các sản phẩm và thiết kế. 
Lựa chọn quy trình sản xuất. 
Lựa chn công suất sn xuất phù hợp là một khâu quan trng. Lập kế hoch cho sn xuất. 
Kiểm soát sn xuất. 
Chất lượng và giá thành ca hàng hóa. 
Khả năng kiểm soát hàng tồn kho. 
Dch vụ bo trì và thay thế máy móc.

Kết luận

Vậy là bạn đã có giới thiệu tổng quan và thực tiễn tốt nhất về Qun lý sn xuất. Để đạt được lợi ích mong muốn, bn cần Lập kế hoch sn xuất, quyết định cách bạn sẽ thực hiện kế hoạch này và các hoạt động mà bạn sẽ cần thực hiện để hoàn thành sản xuất.

Tuy nhiên, nếu không có các công cụ hoặc phần mềm thích hợp, nhiệm vụ này có thể cực kỳ khó khăn nếu không sử dụng tự động hóa, vì rất nhiều thứ cần phải được giám sát. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tìm một hệ thống quản lý sản xuất có thể tập trung toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn vào một nền tảng trực quan.

Tại sao không thử tìm hiểu SmartBiz? bạn có thể đặt lịch khảo sát hoặc yêu cầu Demo để thấy SmartBiz có thể tối ưu hóa việc quản lý sản xuất của bạn như thế nào.

Trước khi bạn rời trang, hãy cho chúng tôi biết nội dung này có hữu ích với bạn trong phần bình luận nhé. 

Chia sẻSmartBiz 26 tháng 7, 2022
CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY
lọc nội dung
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn cần thiết cho việc Lập kế hoạch Hàng tồn kho
Lập kế hoạch hàng tồn kho là gì? Tìm hiểu về các thách thức, Mô hình lập kế hoạch hàng tồn kho và cách phát triển kế hoạch mang lại hiệu quả.
Phone
Facebook
Zalo